A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Zgierza
 Drukuj

Nadanie uprawnień szkole publicznej Nadanie uprawnień szkole publicznej

Usługa umożliwia złożenie przez szkołę wniosku do właściwej Instytucji publicznej o wydanie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

Kogo dotyczy

Szkoły, która chce uzyskać uprawnienia szkoły publicznej

Czas realizacji

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

Wymagane dokumenty

Do wniosku o nadanie uprawnień szkoły publicznej powinny być dołączone następujące dokumenty 1. statut szkoły, 2. wykaz kadry pedagogicznej z podaniem kwalifikacji nauczycieli i dyrektora, 3. akt założycielski szkoły niepublicznej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, 4. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 5. pozytywna opinia Kuratorium Oświaty w przypadku szkół artystycznych lub medycznych również opinie ministrów właściwych ds. kultury lub zdrowia

Opłaty

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu,który wydał decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia

Podstawa prawna

Art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
© 2023 Urząd Miasta Zgierza
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce