A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Zgierza
 Drukuj

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty


Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

dwie kopie mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000

Istnieje możliwość potrzeby złożenia dodatkowych dokumentów w zależności od ustaleń wewnętrznych Urzędu

Opłaty

Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych): 107 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
© 2023 Urząd Miasta Zgierza
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce