A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Zgierza
 Drukuj

Stypendium szkolne Stypendium szkolne

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne. 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne.

Czas realizacji

Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego

Wymagane dokumenty


Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne

Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne

Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie

Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)

E-formularz

© 2023 Urząd Miasta Zgierza
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce