A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Zgierza
 Drukuj

Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami.Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o zmianę danych w rejestrze należy złożyć w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

Kogo dotyczy

Osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

Czas realizacji

Do 1 miesiąca

Wymagane dokumenty


Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

W przypadku zmiany danych w rejestrze lub wykreślenia z rejestru:

Wniosek o zmianę danych w rejestrze lub wykreślenie z rejestru.

Opłaty

26 zł

Tryb odwoławczy

1)Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w przypadku odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie, w terminie 7 dni od jego otrzymania 2)w przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.,
Art. 64, ust. 1;3-8,)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256,
Art.217 Art.241 Art.242 Art.243 Art.244 Art.245 Art.246 Art.247)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
© 2023 Urząd Miasta Zgierza
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce